Track15 : บล็อกกูสา Eพาก

September 25, 2019

#เพลงเตะหู รายการสั้นๆ ที่จะแนะนำบทเพลงที่หลายต่อหลายคนอาจจะไม่มีโอกาสได้ฟังกัน บทเพลงที่คุณไม่กล้าเปิดให้เพื่อนฟังเพราะกลัวเพื่อนจะด่า บทเพลงที่คุณฟังกี่รอบก็ยังไม่เข้าใจว่าเขาแต่งขึ้นมาได้ยังไงกัน และบทเพลงเหล่านั้น คุณสามารถหาฟังได้จากรายการเรารายการนี้ เฟซนี้ อ้ายสมัครตั้งแต่อยู่ ม.4 จนเวลาผ่านมาหลายปี มีหมู่อยู่ห้าพันคน แฟนบ่มี แต่หมู่ในเฟซ มีหลายจนล้น...