หวยครัว : งวดประจำวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

November 15, 2019

มาแล้ว เทปแรกของรายการที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดกาล . หากชีวิตคุณยังมีความหวัง หากคุณก้าวข้ามความผิดพลาดและยังมีแรงที่จะก้าวเดินต่อ หากหนทางข้างหน้าเริ่มมืดบอด ขอให้คุณหลับตา แล้วตั้งใจฟัง ตัวเลขแห่งโชคชะตาจะแว่วเข้าหูคุณ . #หวยครัว : งวดประจำวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน...