Track13 : รถแห่รถยู้ [ป๊ะโล๊งโป๊งฉึ่ง]

May 15, 2019

#เพลงเตะหู รายการสั้นๆ ที่จะแนะนำบทเพลงที่หลายต่อหลายคนอาจจะไม่มีโอกาสได้ฟังกัน บทเพลงที่คุณไม่กล้าเปิดให้เพื่อนฟังเพราะกลัวเพื่อนจะด่า บทเพลงที่คุณฟังกี่รอบก็ยังไม่เข้าใจว่าเขาแต่งขึ้นมาได้ยังไงกัน และบทเพลงเหล่านั้น คุณสามารถหาฟังได้จากรายการเรารายการนี้

รถแห่ หรือ รถแห่ดนตรี หรือ รถแห่ปิดวิก คือ มหรสพเคลื่อนที่ มีนักร้อง นักดนตรี เครื่องเสียง นำขึ้นไปแสดงสดบนรถหกล้อ ล้อมรั้วเก็บค่าเข้าชมกันไปคนละ 100-200 บาท ถือเป็นมิติใหม่ของการแสดงมหรสพในยุคที่ข้าวยากหมากแพงในตอนนี้

ส่วนรถยู้คืออะไรไม่รู้ เอาว่าไปฟังกันเถอะ กับนักร้องเด็กหน้าเหมือนพลพลคนเดินถนนคนนี้ น้อง ทิวเทน แห่ง ภูไท เร็คคอร์ด กับบทเพลงที่มีชื่อว่า

เพลงเตะหู Track13 : รถแห่รถยู้ [ป๊ะโล๊งโป๊งฉึ่ง]