#โลกไม่ได้หมุนรอบตัวมึง

May 29, 2017

เจาะประเด็นของการอยู่ร่วมกันในสังคม ความเห็นแก่ตัว ขับรถไม่เปิดไฟเลี้ยว แย่งขึ้นรถเมล์ มนุษย์ตัวเหม็นและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ ที่เราต่างเห็นพ้องต้องกันว่าว่าควรเลิกเถอะ