#สุขาอยู่หนใด

July 3, 2017

หยิบเรื่องราวชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนขึ้นมาพูดคุย เรื่องของการขับถ่ายและห้องน้ำ ถกกันยันที่ฉีดตูดถึงประตูห้องน้ำ ประสบการณ์ห้องน้ำสุดยี้และการเยี่ยวการขี้ในสถานที่ไม่น่าอภิรมย์
สำหรับผู้ฟังที่กำลังจะรับประทานอาหารแนะนำให้สั่งกับข้าวเพิ่มหรือจะเปลี่ยนไปกินข้าวแกงกะหรี่เพื่อเพิ่มอรรถรสในการฟังก็ดี ผู้ฟังที่ฟังบนรถระหว่างรถติดโปรดหาห้องน้ำรอ