ที่ตื๊อเพราะรักนะ

August 26, 2019

เรื่องราวความเชื่อตั้งแต่สมัยโบร่ำโบราณ ว่าตื๊อเท่านั้นที่จะครองใจเธอ

เนื้อหารายการ
– นิยามคำว่าตื๊อของแต่ละคน
– ระหว่างตื๊อและคุกคาม
– แชร์ประสบการณ์ที่เป็นคนตื๊อและคนถูกตื๊อ
– แนะนำวิธีการจีบที่ไม่ตื๊อ