บ้าาาแกอ่ะคิดมาก

September 16, 2019

จากประโยคสุดจะมีพิรุธมาเป็นหัวข้อให้พวกเราได้ถกเถียงกัน ถึงหลากหลายประเด็น ไม่มีอะไรจริงๆ หรือว่ามีสิ่งแอบแฝงแกล้งทำเป็นให้อยากรู้ มาร่วมวงสนทนาแบบหาสาระไม่ได้ไปกับพวกเรา สนุกสนานกันเช่นเดิม อย่าคิดมากกันน่า

 

– เชคความเป็นคนคิดมากของเหล่าพิธีกร
– ความรู้สึกเมื่อได้ยินประโยคนี้ “บ้าแกอ่ะคิดมาก”
– “บ้าแกอ่ะคิดมาก” ในสถานการณ์ต่างๆ
– 6 กลุ่มของคนในเหตุการณ์นี้
– บ้าแกอ่ะคิดมากในเรื่องความรัก
– คำพูดหรือการกระทำที่แทนคำนี้
– พิธีกรแนะนำวิธีการปล่อยวางให้ไม่ต้องคิดมาก