หวยครัว : งวดประจำวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

November 15, 2019

มาแล้ว เทปแรกของรายการที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดกาล

.
หากชีวิตคุณยังมีความหวัง
หากคุณก้าวข้ามความผิดพลาดและยังมีแรงที่จะก้าวเดินต่อ
หากหนทางข้างหน้าเริ่มมืดบอด ขอให้คุณหลับตา แล้วตั้งใจฟัง ตัวเลขแห่งโชคชะตาจะแว่วเข้าหูคุณ

.
#หวยครัว : งวดประจำวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒