Track13 : รถแห่รถยู้ [ป๊ะโล๊งโป๊งฉึ่ง]

May 15, 2019

#เพลงเตะหู รายการสั้นๆ ที่จะแนะนำบทเพลงที่หลายต่อหลายคนอาจจะไม่มีโอกาสได้ฟังกัน บทเพลงที่คุณไม่กล้าเปิดให้เพื่อนฟังเพราะกลัวเพื่อนจะด่า บทเพลงที่คุณฟังกี่รอบก็ยังไม่เข้าใจว่าเขาแต่งขึ้นมาได้ยังไงกัน และบทเพลงเหล่านั้น คุณสามารถหาฟังได้จากรายการเรารายการนี้ รถแห่ หรือ รถแห่ดนตรี หรือ รถแห่ปิดวิก คือ มหรสพเคลื่อนที่ มีนักร้อง...