Track12 : ลอยกระทงวันสงกรานต์

April 13, 2019

#เพลงเตะหู รายการสั้นๆ ที่จะแนะนำบทเพลงที่หลายต่อหลายคนอาจจะไม่มีโอกาสได้ฟังกัน บทเพลงที่คุณไม่กล้าเปิดให้เพื่อนฟังเพราะกลัวเพื่อนจะด่า บทเพลงที่คุณฟังกี่รอบก็ยังไม่เข้าใจว่าเขาแต่งขึ้นมาได้ยังไงกัน และบทเพลงเหล่านั้น คุณสามารถหาฟังได้จากรายการเรารายการนี้ หลายคนอาจจะตั้งตารอดูว่าสงกรานต์ปีนี้นั้น รายการเราจะแนะนำเพลงอะไร ซึ่งเราจะขอฉีกด้วยการนำบทเพลงเก่าที่เป็นตำนานกว่า 20 ปีของเทศกาลสงกรานต์มาพูดถึงแทน และเราเชื่อว่ามีผู้ฟังรายการเราบางคนที่เคยฟังแล้ว และมีอีกไม่น้อยที่ไม่เคยฟัง (รวมถึงคุณโต้งหนึ่งในผู้ดำเนินรายการของเราด้วย)...