Vlog Osaka EP.5 / ไปเยี่ยมเมืองแห่งกวาง / วกกลับมาตัวแตกที่ดงทมบุริ

April 5, 2018

ครั้งแรกกับประเภทญี่ปุ่นในสไตล์ลุงพง กินเดินเที่ยวเยี่ยวราดน่องกันไปจ้า!